Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2012 22:00

Χριστουγεννιάτικη παράσταση 2012

Τα Ιδιωτικά φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη στα πλαίσια της προσπάθειας τους για εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας μέσα από το θέατρο παρουσίασαν για πρώτη φορά στις 22/12 στην αίθουσα του Λυκείου Κύκκου Πάφου την Χριστουγεννιάτικη τους παράσταση. Σε μια κατάμεση αίθουσα από παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ποιήματα και σκετσάκια στην Αγγλική γλώσσα. Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν στους μαθητές του φροντιστηρίου τα διπλώματα των εξετάσεων Anglia.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board από τους αντιπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας Express Publishing. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 2010. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε φιλμάκι το μάθημα που γίνεται στην τάξη για παιδιά 4-8χρονών από τους εκπαιδευμένους δασκάλους, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου, διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board από τους αντιπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας Express Publishing. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 2010. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε φιλμάκι το μάθημα που γίνεται στην τάξη για παιδιά 4-8χρονών από τους εκπαιδευμένους δασκάλους, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου, διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.
Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks. Σύμβουλοι Σπουδών του Βρετανικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τον κόσμο για τις εξετάσεις IGCSE, IELTS καθώς επίσης και για τα κριτήρια εισδοχής σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board από τους αντιπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας Express Publishing. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 2010. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε φιλμάκι το μάθημα που γίνεται στην τάξη για παιδιά 4-8χρονών από τους εκπαιδευμένους δασκάλους, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου, διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board από τους αντιπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας Express Publishing. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 2010. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε φιλμάκι το μάθημα που γίνεται στην τάξη για παιδιά 4-8χρονών από τους εκπαιδευμένους δασκάλους, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου, διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση προγραμμάτων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Αγγλικών Σάββα Πραστίτη.Εξειδικευμένα προγράμματα και τεχνικές παρουσιάστηκαν με την χρήση Interactive Board από τους αντιπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας Express Publishing. Ακόμα παρουσιάστηκαν η παιδοκεντρική μέθοδος Jolly Phonics και η δημιουργική μέθοδος E-blocks η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 2010. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε φιλμάκι το μάθημα που γίνεται στην τάξη για παιδιά 4-8χρονών από τους εκπαιδευμένους δασκάλους, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Παιδιά ντυμένοι σαν ήρωες των βιβλίων του φροντιστηρίου, διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.