Τρίτη, 06 Ιούνιος 2017 15:47

ANGLIA EXAMINATIONS TIMETABLE

Saturday 23 June 2018, ANGLIA EXAMINATIONS 

JUNIOR: 8:00 – 9:00
PRIMARY: 8:00 - 9:00
PRELIMINARY: 7:45 - 9:00
ELEMENTARY: 12:00 – 14:00
INTERMEDIATE: 12:00 – 14:00
ADVANCED: 9:00 – 12:00
PROFICIENCY: 9:00 – 12:00

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ