Το φροντιστήριο μας

Τα 40+ χρόνια πείρας των φροντιστηρίων μας,
η αμεσότητα και ο επαγγελματισμός των καθηγητών μας,
η πειθαρχία και ο έλεγχος που ασκείται,
η ενημέρωση των γονιών για την επίδοση των παιδιών τους
και τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιούμε σε όλα τα επίπεδα,
μας έχουν κατατάξει ανάμεσα στους πρώτους!

Responsive image

Οι δια δραστικοί πίνακες, τα computers,
τα e-blocks, τα bee-books καθώς
και το πρόγραμμα jolly phonics
δίνουν στα παιδιά γερές βάσεις από την προσχολική ηλικία
για να πετύχουν σε ανώτερες
εξετάσεις όπως Cambridge IGCSE και IELTS.

Responsive image