Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017 15:48

Ενδεικτικά Β τριμήνου στο φροντιστήριο μας

Αγαπητοί γονείς,

τα ενδεικτικά του Β τριμήνου για τους μαθητές μας θα δοθούν στο φροντιστήριο μας την Πέμπτη και Παρασκευή 30 και 31 Μαρτίου.

Σχετική πρόσκληση έχει σταλεί με τα παιδιά σας.